Uthyrning Maskiner

Uthyrning av maskiner

Hos oss kan Du hyra maskiner och släpfordon.

Jord eller grussort
Öppna släpkärror totalvikt 750 kg 150 kr/3 tim eller 300/dygn
 250 kr/3 tim eller 400 kr/dygn
Vibropadda 150 kr/dygn eller 250/helg
Utrustning för plattsättning rätskiva + rör + plattlyft 50 kr/dygn
Vedklyv 3 fas 50 cm 7 ton 200kr/dygn eller 350/helg
Vedklyv 1 fas 50 cm 4,5 ton 150kr/dygn eller 250 helg