Markplattor, Plattor & Murar

Marksten, Plattor & Murar

Natursten från stora delar av världen

tex skiffer, granit, kalksten och sandsten. Dessa finns att beställa genom oss i form av gångplattor, murar, trappor och mycket mer.

Här samarbetar vi med FlisbyAB, Benders och Mosaiken Hedesunda.